REGÜLATÖR NEDİR?

Regülasyondan türemiş ve dalgalı elektrik voltajının bulunduğu bölgelerde elektrik voltajı dengelemek için kullanılan elektrik cihazların adıdır.

Ülkemizde ve Dünyanın çeşitli bölgelerinde elektrik dağıtım şirketlerinin neden olduğu veya bulunduğunuz sahadaki enerji alt yapısının eksikliğinden veya yetersizliğinden kaynaklanan elektrik voltajındaki dalgalanmalar kullandığımız elektrik cihazların hasar görmesine neden olabilir. Regülatör bu tarz yerlerde kullanılmak üzere geliştirilmiş ve gelişmiş servo motor trafosu vasıtası ile düşük gelen elektrik gerilimini yükselmek, yüksek gelen elektrik gerilimini de düşürmek , istenilen voltaj değerine sabitlemek için kullanılan elektronik kontrollü gelişmiş bir bobin trafo sistemidir.

Kaliteli Regülatör:
Regülatör kullanım alanlarına göre aşağıda belirtildiği gibi üç farklı teknolojide üretilmektedir. Regülatör sisteminden çalıştırılması düşünülen yükün önemi ve teknolojisine göre regülatör seçimi yapılacaktır. Bir ev yada küçük bir işletme için Servo Regülatörler yeterli olabilecek iken, daha hassas ve kritik öneme sahip bir sanayi üretim cihazı için Mikroişlemcili ve Statik Regülatör ünitesi tercih edilmelidir.

Servo Regülatör Nedir: 
Kademli regülatör sistemlerinden sonra üretilmeye başlanmış ilk otomatik voltaj regülasyonu sistemidir. Cihaz monofaze ve trifaze olarak imal edilebilmektedir. Sistemde bulunan varyak  (Kademesiz gerilim ayarı yapan transformatör ) vasıtası ile monofaze ürünlerde 150 volta kadar düşen şehir şebeke gerilimi yükseltilirken 250 volta kadar yükselen şehir şebeke gerilimi aynı şekilde düşürülebilmektedir. Servo regülatör sistemi tüm sahalarda kullanılmış olması, uzun yıllardır üretiliyor olması ve diğer teknolojilere göre daha ekonomik olması nedeni ile bir çok alanda kullanılmaya devam etmektedir. Fakat voltaj regülasyonu esnasında kaybedilen zaman hassas elektronik cihazlar için tatmin edici olmayabilmektedir. Servo regülatör sisteminde bulunan yuvarlak varyak trafo motoru kendi ekseni etrafında şehir şebek voltajındaki değişimlere göre hareket etmektedir. Voltajın düşük olduğu bir noktadan alınıp istenilen değere, örneğin 220VAC değerine ulaştırılabilmesi 85V/sn zamanda gerçekleşebilmektedir. Bu yaklaşık 2-3 saniye bir zamana tekabül etmektedir. Bu zaman zarfında kademeli yükselen veya düşen elektrik voltajı bağlı bulunduğu yüke bu kademeli artışı aksettirmektedir.Bu durum sabit elektriğe sürekli ve hızlı ihtiyaç duyan hassas elektronik cihazlar açısından performans düşüşüne neden olabilmektedir.

Mikroişlemcili regülatör nedir ? 
Servo regülatör mantığında üretilmiş aynı varyak ve trafo sistemi ile donatılmış fakat mikroişlemci kontrol özelliği ile voltaj regülasyon hızı arttırılmış sistemlerdir.
Servo regülatör sisteminde ulaşılan 85V/sn değeri mikroişlemci regülatörde 200V/sn seviyelerine yükseltilmiştir. Mikroişlemci vasıtası ile regülatör içerisinde bulunan oto varyak motorları şehir şebekesindeki voltaj değişimlerini daha seri bir şekilde algılar ve oto varyak sisteminin dönme ivmesine hız kazandırmaya çalışır. Mikroişlemcili regülatör sistemi gelişmiş izleme ve kontrol özellikleri ile servo regülatör sistemlerinden kolayca ayırt edilir. Monofaze ve trifaze olarak imal edilebilen mikroişlemcili regülatör sistemleri her faz için ayrı dijital ekran özelliği ile giriş ve çıkış hakkında voltaj değerlerinin daha net ve kontrollü izlenmesi sağlanabilir. Gelişmiş dijital mikroişlemci özelliği ile kullanıcı regülatör çıkış voltajını belirli limitler dahilinde kendi talebi doğrultusunda dijital ekranda ayarlayabilir. Opsiyonel olarakta bilgisayar bağlantısı yapılarak pc üzerinden regülatör haberleşmesi sağlanabilmektedir. 

Statik regülatör nedir ?
Gelişmiş regülatör sistemidir. Servo regülatör ve mikroişlemci regülatör mantığının dışında elektronik kontrollü olarak imal edilmiştir. Varyak trafo sistemi yerini tristör (Tristör kontrollü yarı iletken bir anahtarlama elemanıdır. SCR olarak da bilinirler. SCR silikon kontrollü doğrıltucu anlamına gelmektedir. Özellikle güç elektroniği devrelerinde kullanılan tristörler çok hızlı açma ve kapama özelliğine sahiptirler. Son teknikle saniyede 25.000 defa açıp kapama yapan tristörler yapılmıştır. Dört katlı bir yarı iletkenden meydana gelen tristörler (P-N-P-N) kapı (gate) ucu ile iletken yapılabilmektedir. Doğru akımda çalışırlar. Yani tek yönlü akım geçirirler. Anot-Katot ve gate olmak üzere üç bağlantı ucu mevcuttur. Yüksek güçlü tristörlerde anot geniş bir taban üzerine tespit edilir. Bu tristörün hem kolay soğutulmasını hem de kolay monte edilmesini sağlar. Katot kalın bir kablo ile gate ucu ince bir bükülebilir kablo ile çıkartılmıştır) yarı iletkenine bırakmıştır. Bu sayede şehir şebeke voltajındaki değişimleri 5000V/sn değerinde hızlı bir regülasyon ile sabitleyebilmektedir. Voltaj regülasyonu işlemi hareketli parça içermeyen statik regülatör özelliği ile milisaniye mertebesinde gerçekleşmektedir. Statik regülatör ünitesi hassas elektronik cihazlarınız için güvenle kullanabileceğiz bir teknolojidir. 

Regülatörler Kullanım ihtiyacına göre üç tip teknolojide üretilmektedir: 

- Servo Regülatör ( Analog Servo Motorlu Regülatör )
- Mikroişlemcili Regülatör ( Dijital Servo Motorlu Regülatör )
- Statik Regülatör ( Tam Elektronik Yarı iletken teknolojili Regülatör )

Anasayfa | Kurumsal Yapımız | Hizmet Kalitemiz | Ürünlerimiz | Regülatörler | Regülatör Nedir | Transformatör Nedir | İletişim | KOMBİ REGÜLATÖRLER | MONOFAZE TRANSFORMATÖRLER | TRİFAZE TRANSFORMATÖRLER | MONOFAZE REGÜLATÖRLER | TRİFAZE REGÜLATÖRLER |