• Uursan Reglatrden imdi reglatr alma zaman.


  • Uursan Reglatr sosyal medyadan takip edebilirsiniz.


  • Uursan Reglatr daha iyi hizmet verebilmek iin web sitesini yeniledi.


  • U�URSAN METAL ELEKTRON�K SAN. T�C. LTD. �T�.

    1991 y�l�nda ortak olarak ba�lad��� reg�lat�r ve AC transformat�r imalat�nda 2000 y�l�nda orta��ndan ayr�larak U�URSAN METAL ELEKTRON�K SAN. T�C.' ni kuran Cengiz BAYSAL ikitelli O.S.B. Demirciler San. Sitesinde faaliyete ba�lam��t�r.

    ugursan metal
    Anasayfa | Kurumsal Yap�m�z | Hizmet Kalitemiz | �r�nlerimiz | Reg�lat�rler | Reg�lat�r Nedir | Transformat�r Nedir | �leti�im | KOMB REGLATRLER | MONOFAZE TRANSFORMATRLER | TRFAZE TRANSFORMATRLER | MONOFAZE REGLATRLER | TRFAZE REGLATRLER |